پربازدیدترین ها

در گفتگو با مهر مطرح شد:

کرمانشاه- مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه، از پرداخت 5 میلیارد و 200 میلیارد تومان غرامت خسارات سال گذشته به کشاورزان کرمانشاهی خبر داد.

فرشاد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص پرداخت غرامت خسارات وارده به کشاورزان کرمانشاه گفت: غرامت این خسارات که حدود 5 میلیارد و 200 میلیارد تومان بوده طی ماه جاری به کشاورزان کرمانشاهی پرداخت شد.

مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه افزود: این غرامت، مبلغ کامل خسارات وارده به کشاورزان طی سال گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: این غرامت به زارعان، باغداران و دامداران کرمانشاهی پرداخت شد و کل غرامتی بود که باید به آنها پرداخت می شد.

صابری با بیان اینکه کل غرامت ها تا 21 اردیبهشت پرداخت شد، افزود: حدود 5 هزار کشاورز کرمانشاهی شامل زارعین، دامداران و باغداران مشمول دریافت این غرامت بودند که به آنها پرداخت شد.

کد خبر: 359923

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT