پربازدیدترین ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه؛ غ

جوکاران برای فروش محصول خود به دولت، باید در سامانه جهاد کشاورزی ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، خسرو شهبازی گفت: امسال قیمت جو هزار و 30 تومان پیش بینی شده و به صورت خریدلزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم از طریق بورس صورت می‌پذیرد.

وی افزود: برای خرید جو از کشاورزان استان کرمانشاه 37 مرکز خرید آماده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مبلغ خرید تضمینی جو ظرف مدت یک ماه به کشاورزان پرداخت می‌شود گفت: مشکلی که هم اکنون وجود دارد لزوم ثبت نام جوکاران، 15 روز پیش از تحویل جو در سامانه است که متاسفانه تاکنون استقبال از سامانه کم بوده و فقط 12 هزار و 500 نفر در آن ثبت نام کرده اند.

شهبازی تاکید کرد؛ در صورت ثبت نام نکردن کشاورزان در سامانه، امکان خرید محصول آن‌ها وجود ندارد.

توضیحات بیشتر را ببینید و بشنوید.لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم
لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم
لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم لزوم ثبت نام جوکاران در سامانه برای فروش محصول + فیلم


کد خبر: 360092

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT