پربازدیدترین ها

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خبر داد:

کرمانشاه- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، از تشکیل 87 پرونده قاچاق به ارزش 950 میلیون ریال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، نعمت الله حقیقی درخصوص عملکرد سازمان در استان کرمانشاه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دراجرای ماده 36قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز، سازمان صمت دراستان به نیابت ازسازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان کشوربه عنوان دستگاه کاشف محسوب شده وحسب آن حوزه نظارت وبازرسی سازمان ص. م. ت استان با عنوان مسئول کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر شفاف سازی گردش کالاهای هدف درسطح عرضه، ماموریت نظارتی خودرا باهماهنگی دبیرخانه کمیسیون قاچاق کالاوارز استان و با همکاری سایردستگاه‌های کاشف موضوع ماده یاد شده وهمچنین اتاق اصناف واتحادیه های صنفی پیگیری کرده و بدین ترتیب امرمبارزه باعرضه وفروش کالاهای قاچاق باهدف حمایت ازتولیدات داخلی وحفظ اشتغال پایدار درسطح بازاراستان را دنبال می کند.

وی افزود: از آنجا که واردات کالاهای قاچاق به صورت پنهان وبدون رعایت ضوابط گمرکی و سایر کنترل های ایمنی وامنیتی انجام می پذیرد بنابراین با این شیوه عمل قاچاق، موضوع بیوتروریسم درجهت تشدیدعوامل بیماری زابرای حفظ سلامت جامعه مصرف، تهدیدی جدی وجبران ناپذیراست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: با این وجود با انجام اقدامات پیشگیرانه مبارزه باکالاهای قاچاق سلامت محورمانند انواع لوازم آرایشی وبهداشتی، مواد خوراکی ونوشیدنی، کالاهای دخانی و انواع پوشاک و انواع میوه و ...جزء اولویت اول بوده که این مهم با مشارکت دستگاه‌های کاشف ونظارتی دراستان درقالب گشت های مشترک انجام می شود.

وی ادامه داد: علاوه براین همواره سعی براین است که باهدف فرهنگ سازی مناسب درجهت آگاه سازی جامعه مصرف ازعواقب پدیده شوم قاچاق به عنوان بلای جان تولیدات داخل وحذف اشتغال مولد بابهره گیری ازرسانه های جمعی مانند صداوسیمای مرکزاستان و خبرگزاری های محلی و سایت های رسمی اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.

حقیقی خاطرنشان کرد: دراین راستا با حضور مستمر و مشارکت جدی در بیش از35 جلسه شامل کارگروهای مختلف دراستان وچندین همایش وکارگاه آموزشی و هم اندیشی خارج ازاستان وهمچنین برگزاری 5 جلسه کارگروه حمایت ازتولید و نظارت بر شفاف سازی گردش کالا درسطح عرضه واجرای بیش از10هزاربازرسی های موردی(شامل ارشادی وتذکر) و انجام بیش از280موردگشت مشترک باحضورنمایندگان سایردستگاههای کاشف مانند تعزیرات حکومتی، پلیس آگاهی اتاق اصناف و... درسطح بازار استان و تشکیل تعداد87 فقره پرونده تعزیراتی با ارزش ریالی بالغ بر950میلیون وانجام مصاحبه های رادیو و تلویزیونی بیش از 15مورد درمناسبت های خاص، وظایف نظارتی سازمان دراجرای قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز دنبال شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تاکید کرد: دراین ارتباط عدم وحدت روحیه ونبود بسترسازی مناسب به ویژه ازحیث اقدامات فرهنگی در بین جامعه مصرف کننده‌ درامرپیشگیری ازعرضه وفروش کالاهای قاچاق در سطح بازار از خلاهای پنهان‌ و آشکارمبارزه با قاچاق کالا از مبداء تامقصد(بازار) بوده و است.

کد خبر: 394945

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT