پربازدیدترین ها

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد:

کرمانشاه- معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: استان کرمانشاه ظرفیتی برای سرمایه گذاری می خواهد و تکمیل زنجیره صنایع کشاورزی را نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن صالحی نیا در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز دوشنبه با حضور اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، گفت: بوروکراسی 223 روز را من سراغ ندارم و این مسئله باید تحلیل شود.

وی افزود: چرا سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه در تفاهم نامه که برای کرمانشاه مد نظر داریم نیست؟

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: استان کرمانشاه ظرفیتی برای سرمایه گذاری می خواهد و تکمیل زنجیره صنایع کشاورزی را نیاز دارد. اگر بخواهیم واحد متوسط و بزرگ را در استان شناسایی کنیم شاید به 60 واحد برسد.

وی با بیان اینکه در استا کرمانشاه زنجیره صنعت خودرو مورد نیاز است، گفت: کارخانه خودروسازی کرمانشاه باید به ظرفیت واقعی خود که 100 هزار خودرو است برسد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه واحدهای صنعتی کوچک زمینه برای فعالیتشان فراهم است، گفت: ظرفیت کارگروه رفع موانع تولید را برای واحدهای صنعتی کوچک افزایش دهید.

کد خبر: 401883

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT