پربازدیدترین ها

کرمانشاه- مسئولان اداره کل حفاظت و اطلاعات سازمان زندان های کشور از زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، مهرداد یکتای درگاه معاون اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی و حمیدرضا پوریانی معاون اداره کل حفاظت و اطلاعات سازمان زندان های کشور از زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بازدید کردند.

مدیر کل زندان های کرمانشاه در ابتدای این بازدید مهمترین فعالیت های انجام شده در حوزه های مختلف اصلاحی و تربیتی زندانیان را تشریح کرد.

منصور بیگلری توسعه توانمندی های زندانیان و خانواده های نیازمند آنان از طریق ایجاد زمینه های اشتغال و حرفه آموزی و تقویت بنیه مالی انجمن های حمایت از خانواده زنداینان را یکی از اقدامات انجام شده مجموعه تحت نظارت دانست.

عضو شورای قضایی استان کرمانشاه درادامه تأثیر برنامه های تأمینی و تربیتی زندانیان بر کاهش وقوع جرم در جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را تبیین و خاطر نشان کرد.

تحقق اهداف نظام زندانبانی اسلامی نیازمند ارتقاء و بهبود فرآیند های اجرایی به ویژه در حوزه های فرهنگی ، تربیتی ، اشتغال و امور بهداشت و درمان است.

گفتنی است یکتای در گاه معاون اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی و پوریانی معاون اداره کل حفاظت اطلاعات سازمان زندان های کشور ضمن بازدید از بخش های مختلف از جمله کارگاههای اشتغال و حرفه آموزی مراکز فرهنگی و قرآنی زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت درگفت و گوی چهره به چهره با زندانیان از نزدیک با رویکرد ها و فعالیت های زندان های این استان آگاهی یافتند.

کد خبر: 428669

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT